top of page
Diamond Abrasive Products.png

Bánh xe mài gỗ kim cương CBN

Bánh mài CBN hoặc Cubic Boron Nitride được mạ điện và phủ niken. Mạ điện cung cấp nhiều lợi thế hơn các ứng dụng khác. Nó tạo ra một liên kết mạnh mẽ hơn các ứng dụng khác và sẽ giữ hình thức lâu hơn. Nó cũng thực hiện tỷ lệ loại bỏ cổ phiếu cao hơn và sẽ kéo dài trong nhiều năm. Chúng chỉ được thiết kế để mài thép tốc độ cao và không được sử dụng cho các ứng dụng khác. Các bánh xe này có mặt 1.5 "nên dễ sử dụng và hoạt động tốt với Hệ thống mài sắc của Wolverine. Bánh xe 180-grit gần như tráng gương trên các góc cạnh của bạn và khiến chúng trở nên" sắc nhọn đáng sợ ". Bánh xe 80 grit đánh bạn dụng cụ vào hình dạng bạn muốn và bạn thậm chí có thể hoàn thành việc mài các công cụ của mình với nó cũng như nâng cao gờ cho máy cạo của bạn. Một tính năng độc đáo của bánh xe này là bán kính 1/4 "ở bên trái và bên phải của bánh xe. Bán kính giúp bạn dễ dàng mài các mũi khoét rỗng nhỏ 1/4 "và dao cạo tròn. Điều này giúp loại bỏ vấn đề phải xoay dụng cụ bằng tay cầm (trong trường hợp dao cạo) và kết thúc mài quá nhiều đầu. Đây là một tính năng rất tiện dụng và bạn có thể cầm các mảnh nhỏ mà không bị bỏng ngón tay. Bạn sẽ không tìm thấy một bánh xe nào tốt hơn với mức giá đáng kinh ngạc này. Đảm bảo hoàn tiền.

How to Buy

Request an Equipment  Quote
Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now.
Become a Delare
Becoming a Flexbile Authorized Dealer
Shop
Browse Parts and equpments on our store
Solution
Flexbile solutions to help you tackle any challenge

Reviews

Bình luận

Condividi i tuoi pensieriScrivi il primo commento.

FAQ

Q: How do you use a diamond pad?

A diamond hand pad is a handheld abrasive tool with a flexible surface coated with diamond particles. It is used for grinding, smoothing, and polishing various materials, including stone, concrete, glass, and metal.

Q: How do I choose the right grit size for my project?

Select the grit size based on the initial condition of your workpiece and the desired level of surface finish. Coarse grits are suitable for rough grinding, while finer grits are used for smoothing and polishing.

Q: What safety precautions should I take when using diamond hand pads?

Wear safety goggles, a dust mask, and gloves to protect yourself from dust and debris. Additionally, work in a well-ventilated area or wear a respirator if working with fine dust particles.

Q: How do I maintain and clean my diamond hand pad?

After use, rinse the diamond hand pad with clean water to remove debris and residues. Gently pat it dry or allow it to air dry. Proper maintenance can prolong the pad's lifespan.

Q: What are some common applications for diamond hand pads?

Wear safety goggles, a dust mask, and gloves to protect yourself from dust and debris. Additionally, work in a well-ventilated area or wear a respirator if working with fine dust particles.

Q: What are the common grit sizes for diamond hand pads?

Diamond hand pads come in a range of grit sizes, from coarse (e.g., 50 grit) to fine (e.g., 3000 grit). The choice of grit depends on the specific task, with coarser grits used for material removal and finer grits for polishing.

Q: Do I need to use water or lubricant with a diamond hand pad?

Yes, using water or a specific lubricant is often necessary. It helps keep the surface cool, prevents overheating, and improves the effectiveness of the diamond particles in grinding and polishing. Some materials require dry grinding, so it's essential to check the manufacturer's recommendations.

Q: Can I use a diamond hand pad for dry grinding and wet grinding?

The suitability of a diamond hand pad for dry or wet grinding depends on the material and the pad itself. Some diamond hand pads are designed for wet use, while others are suitable for dry grinding. Check the manufacturer's specifications for guidance.

Q: Can diamond hand pads be used on curved or irregular surfaces?

Yes, diamond hand pads are versatile and can be used on flat, curved, or irregular surfaces. Their flexibility allows for contouring and shaping of various workpieces.

Q: Can I achieve a high-polish finish with a diamond hand pad?

Yes, with the right technique and progression through finer grits, you can achieve a high-polish finish on various materials using diamond hand pads. The finest grits are typically used for the polishing stage.

bottom of page