top of page
Diamond Abrasive Products.png

Máy mài lưới Lapidary

Precision Cutting with Trim Saws, Slab Saws, and Ring Saws: Your Ultimate Cutting Solutions

8 inch Lapidary  Cabbing Grinder
Lapidary Arbor
Lapidary Rock Grinder Polisher

Máy mài ống của chúng tôi do Hans chế tạo với trục 5/8 "và ổ bi. Với 1" phù hợp với trục nhôm hợp kim cho bánh xe lỗ 1 "và trống có thể mở rộng, 7 miếng đệm và mặt bích Aluminums (Phù hợp cho hai loại bánh xe phổ biến) và dây khóa cũng có một động cơ ổ bi được bảo vệ bằng nhiệt 1/4 HP, Quy trình mui xe bằng hợp kim nhôm và sơn tĩnh điện, Nắp đậy có hai Khe chữ U để dễ dàng tháo lắp. Chúng tôi cũng cung cấp một hệ thống nước nhỏ giọt có thể điều chỉnh với 8 van đóng cho mỗi bánh xe . Trục được gõ cho đầu đánh bóng quay tròn ¼-20 ở hai đầu bên phải và gõ cho vòng đệm chính bằng nhôm 1/2 ”hoặc Vòng kim cương ở đầu bên trái. Chấp nhận silicon cacbua hoặc bánh xe kim cương hoặc trống cao su có thể giãn nở.

Trim Saw

Precision Cutting with Trim Saws, Slab Saws, and Ring Saws: Your Ultimate Cutting Solutions

10 Lapidary Saw
Best Lapidary slab saw

HANS Trim Saws cắt đá, khoáng chất và thủy tinh. Vòng bi lắp ráp vòng bi có grit slinger để bảo vệ các vòng bi chính xác. Máy cưa 8Inch của chúng tôi đã cắt kính, các vật liệu phi kim loại cứng và cứng.

Đường kính lưỡi cưa: 8 "-10"

Baldes Hole: 5/8 "

Tốc độ máy 2000RPM

Công suất 1 / 3HP

Vôn 220V

Máy cưa 10Inch của chúng tôi đã cắt kính, các vật liệu phi kim loại cứng và cứng.

Đường kính lưỡi cưa: 8 "-10"

Baldes Hole: 5/8 "

Tốc độ máy 2000RPM

Công suất 1 / 3HP

Vôn 220V

How to Buy

Request an Equipment  Quote
Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now.
Become a Delare
Becoming a Flexbile Authorized Dealer
Shop
Browse Parts and equpments on our store
Solution
Flexbile solutions to help you tackle any challenge

Reviews

Bình luận

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.

FAQ

Q: How do you use a diamond pad?

A diamond hand pad is a handheld abrasive tool with a flexible surface coated with diamond particles. It is used for grinding, smoothing, and polishing various materials, including stone, concrete, glass, and metal.

Q: How do I choose the right grit size for my project?

Select the grit size based on the initial condition of your workpiece and the desired level of surface finish. Coarse grits are suitable for rough grinding, while finer grits are used for smoothing and polishing.

Q: What safety precautions should I take when using diamond hand pads?

Wear safety goggles, a dust mask, and gloves to protect yourself from dust and debris. Additionally, work in a well-ventilated area or wear a respirator if working with fine dust particles.

Q: How do I maintain and clean my diamond hand pad?

After use, rinse the diamond hand pad with clean water to remove debris and residues. Gently pat it dry or allow it to air dry. Proper maintenance can prolong the pad's lifespan.

Q: What are some common applications for diamond hand pads?

Wear safety goggles, a dust mask, and gloves to protect yourself from dust and debris. Additionally, work in a well-ventilated area or wear a respirator if working with fine dust particles.

Q: What are the common grit sizes for diamond hand pads?

Diamond hand pads come in a range of grit sizes, from coarse (e.g., 50 grit) to fine (e.g., 3000 grit). The choice of grit depends on the specific task, with coarser grits used for material removal and finer grits for polishing.

Q: Do I need to use water or lubricant with a diamond hand pad?

Yes, using water or a specific lubricant is often necessary. It helps keep the surface cool, prevents overheating, and improves the effectiveness of the diamond particles in grinding and polishing. Some materials require dry grinding, so it's essential to check the manufacturer's recommendations.

Q: Can I use a diamond hand pad for dry grinding and wet grinding?

The suitability of a diamond hand pad for dry or wet grinding depends on the material and the pad itself. Some diamond hand pads are designed for wet use, while others are suitable for dry grinding. Check the manufacturer's specifications for guidance.

Q: Can diamond hand pads be used on curved or irregular surfaces?

Yes, diamond hand pads are versatile and can be used on flat, curved, or irregular surfaces. Their flexibility allows for contouring and shaping of various workpieces.

Q: Can I achieve a high-polish finish with a diamond hand pad?

Yes, with the right technique and progression through finer grits, you can achieve a high-polish finish on various materials using diamond hand pads. The finest grits are typically used for the polishing stage.

bottom of page